Klass 2

Klass 2

För att räknas till klass 2 måste kulan väga minst 3,2 g och värdet på E100
vara minst 800 J. Ammunition i klass 2 är tillåtet för allt vilt utom älg,
hjort, vildsvin, björn, mufflon, varg, visent och myskoxe.

Categories
Customer Service

Feel free to contact us with your questions!

[email protected]
 

Weekdays 8am-12.00am

+46243-230504

 

Questions about orders:

 

[email protected]

Payment Options