Dianas Stigar Tillvaratagande av Rådjur och Hjort

345 kr
Not available
Product Description:
Vi jägare är oftast kunniga gällande viltet, dess leverne och jakten. Men något som ofta brister är kunskapen om hur man tar hand om viltet efter skottet. En bra och hygienisk hantering av viltet i skogen, vid transport och i slakteriet har mycket stor betydelse för den slutliga kvalitén på det nyttiga viltköttet. Det handlar till stor del också om jaktetik. Yrkesjägaren Thomas Ekberg visar dig i denna film hur du på bästa sätt tar hand om ditt rådjur eller din hjort efter skottet. Du får här information om det mesta du bör kunna som jägare, såsom passning, avhudning, grov- och finstyckning och till sist hur du tar hand om och mäter din trofé. Allt är mixat med spännande jaktsekvenser. 85min


Categories
Customer Service

Feel free to contact us with your questions!

[email protected]
 

Weekdays 8am-12.00am

+46243-230504

 

Questions about orders:

 

[email protected]

Payment Options