Primos Mouse Squeeze Muspip

154 kr
Not available
Product Description:

Ett lysande hjälpmedel vid all rävjakt. Består av en enkel gummiblåsa med ett membran i. Genom att trycka ihop blåsan framkallar du ett muspip. Används oftast som "stopper" vid lockjakt efter räv. Du fäster den då på framstocken med antingen en bit tejp eller ett gummiband. När du lockat fram räven (med t.ex. harskri pipa) och du har räven för nära för att få den att stanna med harskri pipan, då trycker du lite lätt på muspipan och räven stannar då till utan att bli rädd. Du kan då redan ligga i anläggning och du får ett enklare skott på en stillastående räv.Categories
Customer Service

Feel free to contact us with your questions!

[email protected]
 

Weekdays 8am-12.00am

+46243-230504

 

Questions about orders:

 

[email protected]

Payment Options